Martin Zátopek Advokátska kancelária

O nás

KTO SME A ČO ROBÍME

Advokátska kancelária Mgr. Martin Zátopek, je dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária, ktorej cieľom je poskytovanie právnych služieb pri zachovaní plnej diskrétnosti s individuálnym prístupom ku každému klientovi. Právne služby poskytujeme takmer vo všetkých oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky, pričom naši klienti môžu nájsť naše kancelárie v Bratislave a v Martine. V rámci poskytovania právnych služieb a riešenia problémov klientov špecialistami v iných odvetviach, ktoré s našimi službami úzko súvisia, najmä s audítormi, daňovými poradcami, notármi, exekútormi, znalcami, prekladateľmi, ako aj s ďalšími advokátskymi kanceláriami, a to za účelom poskytnutia čo najkomplexnejších služieb.

Element

Become a Member


Continue